BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała NR XIII/108/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 listopada 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na rok 1999.

Uchwała Nr XIII/109/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 listopada 1999r.

w sprawie:
zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr X/83/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą: Wielospecjalistyczny
Szpital "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Uchwała Nr XIII/110/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 listopada 1999r.

w sprawie:
zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
i placówek niepublicznych w roku 2000.

Uchwała Nr XIII/111/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 listopada 1999r .

w sprawie:
nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Swarzędzu imienia Powstańców Wielkopolskich

drukuj całą stronę

Banery