BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIII/108/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 listopada 1999r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 1999.

Na podstawie art. 12 ust. 5 i ust. 8 lit. D ustawy z dnia 5 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i zmiany) oraz art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 155, poz. 1014) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego nr VI/44/99 z dnia 30 marca 1999 r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 10/99 z 22 kwietnia 1999r., uchwałą Rady nr VII1/60/99 z dnia 26 maja 1999r., uchwałą Zarządu 14/99 z dnia 31 maja 1999 roku, uchwałą Zarządu nr 17/99 z dnia 8 czerwca, uchwałą Zarządu z nr 20/99 z dnia 28 czerwca, uchwałą Rady nr X/89/99 z dnia 31 sierpnia, uchwałą Zarządu 71/99 z dnia 27 września wprowadza się następujące zmiany: W §l
-litera A - Kwota dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 527.003zł. i wynosi 35.772.185zł. w tym kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o 140.970zł i wynosi 6.342.548zł.
-litera B - Kwota wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się
o kwotę .527.003zł i wynosi 36.272.185zł., w tym kwota wydatków na zadania
z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 140.970zł i wynosi 6.342.548zł. Załączniki nr 1,2,3 i 4 do uchwały budżetowej nr VI/44/99 z dnia 30 marca 1999r. otrzymują brzmienie wg załączników nr 1,2,3 i 4* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1999.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

*Załączniki nr 1,2,3,4 znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-08
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-08 09:39
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-20 11:07

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5585
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-20 11:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21