BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIII/109/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 1999r.


w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr X/83/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą: Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" s.p.z.o.z.

Na podstawie art. 4 ust. l, p.2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) oraz art. 11 ust. 3) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91poz. 408 z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:

§ 1. W statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo” s.p.z..o.z. stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §5 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Do składania oświadczeń w imieniu szpitala w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/109/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 listopada 1999r.

Rada Powiatu Poznańskiego uchwałą nr X/83/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku nadała statut samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą: Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" s.p.z.o.z. Dyrektor Szpitala, na posiedzeniu Rady Społecznej, w dniu 8 października przedstawił propozycję zmiany statutu polegającą na wykreśleniu §5 p. 4, gdyż zapis ten został zakwestionowany podczas rejestracji statutu w Sądzie Rejestrowym.
Rada Społeczna podjęła uchwałę nr 6, w której zaopiniowała pozytywnie opisaną wyżej propozycję zmiany.
Rada Powiatu Poznańskiego zatwierdza uchwałę Rady Społecznej o zmianie statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-08
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-08 09:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-20 11:07

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5587
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-20 11:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21