BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XIV/112/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 1999r.

w sprawie:
uchwalenia programu poradnictwa zawodowego i rehabilitacyjnego
dla osób niepełnosprawnych.

Uchwała Nr XIV/113/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 1999r.

w sprawie:
utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej -Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Rokietnicy.

Uchwała Nr XIV/114/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 1999r.

w sprawie:
utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej – Wojewódzki Ośrodek Dokształcania
Zawodowego w Mosinie.

Uchwała Nr XIV/115/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 1999r.

w sprawie:
utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej – Zespół Szkół Zawodowych w Swarzędzu.

Uchwała Nr XIV/116/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 1999r.

w sprawie:
utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Uchwała Nr XIV/117/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 1999r.

w sprawie:
utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej – Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie.

Uchwała Nr XIV/118/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 1999r.

w sprawie:
utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej – Dom Dziecka w Kórniku - Bninie.

Uchwała Nr XIV/119/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 1999r.

w sprawie:
utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej – Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Bolechowie.

Uchwała Nr XIV/120/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 1999r.

w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej – Dom Dziecka w Kobylnicy.

Uchwała Nr XIV/121/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 1999 r.

w sprawie: powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Uchwała Nr XIV/122/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 1999 roku.

w sprawie: ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki.

Uchwała nr XIV/123/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 1999 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2000.

drukuj całą stronę

Banery