BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr II /5 /98
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 16 listopada 1998 r.

w sprawie: powołania Komisji Statutowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową, której zadaniem jest współpraca z zarządem powiatu lub pełnomocnikiem do spraw organizacji starostwa powiatowego przy opracowaniu projektu statutu powiatu.

§2. W skład Komisji wchodzą następujący radni:
l. Gabriela OZOROWSKA
2. Marek BlGOSIŃSKI
3. Marian MARKIEWICZ
4. Elżbieta PAWLICKA
5. Tomasz ŁUBIŃSKI
6. Aleksandra WOŹNIAK
7. Antoni MANDZIAK
8. Krzysztof ROBASZYŃSKI
9. Leszek GRAJEK.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-08
  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2003-10-08 12:59
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2013-11-14 14:37

« wstecz

Banery