BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr II/6/98
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 16 listopada 1998r.


w sprawie: powołania ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej powiaty.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998r.
Nr 91, poz. 578), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§1. Rada Powiatu Poznańskiego, dostrzegając potrzebę wymiany doświadczeń między środowiskami samorządów powiatowych w skali całego kraju, między innymi dla sprawnego wdrażania reformy administracji publicznej oraz reform oświaty , opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych, występuje z inicjatywą podjęcia działań zmierzających do utworzenia ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej powiaty.

§2. Dla realizacji powyższego celu powołuje się zespół roboczy (komisja doraźna),
w skład którego wchodzą:
l. Grzegorz WASIELEWSKI
2. Andrzej LASKOWSKI
3. Eugeniusz NAPIERAŁA
4. Paweł BUKOWSKI
5. Henryk BIELAWIAK
6. Jan GRABKOWSKI
7. Marek BlGOSIŃSKI
8. Bogdan KEMNITZ

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-08
  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2003-10-08 13:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2013-11-14 14:38

Banery