BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr III/10/98
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 1998r .

w sprawie: ilości i nazw komisji stałych Rady Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr III/11/98
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 1998r.

w sprawie: powołania Komisji Oświaty i Wychowania.

Uchwała Nr III/12/98
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 1998r.

w sprawie: powołania Komisji Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej.

Uchwała Nr III/13/98
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 1998r.

w sprawie: powołania Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Uchwała Nr III/14/98
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 1998r.

w sprawie: powołania Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr III/15/98
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 1998r.

w sprawie: powołania Komisji Transportu, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.

Uchwała Nr III/16/98
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 1998r.

w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr III/17/98
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 1998r.

w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Uchwała Nr III/18/98
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 1998r.

w sprawie: powołania Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Uchwała Nr III/19/98 
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 grudnia 1998r.

w sprawie: powołania Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

drukuj całą stronę

Banery