BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XI/81/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

w sprawie:
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod kątem zarzutów zawartych w skardze Pana .......................*, z dnia 25 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr XI/82/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej gminie Buk na wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających i korzystających z kąpieliska w Niepruszewie.

Uchwała Nr XI/83/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

w sprawie:
wydania opinii dotyczącej włączenia w skład Miasta Poznania terenów położonych przy ul. Daszewickiej w Daszewicach, gmina Mosina.

Uchwała Nr XI/84/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr VI/38/II/2003 z dnia 25 marca 2003r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach, szkół publicznych i internatów niepublicznych.

Uchwała Nr XI/85/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/235/2001 z dnia 26 czerwca 2001r. w sprawie założenia Policealnego Studium Ogrodniczego dla Dorosłych w Rokietnicy.

Uchwała Nr XI/86/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr V/38/99 z dnia 23 lutego 1999r., w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w 1 kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, zmienionej Uchwałą Nr VI/54/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 1999r., Uchwałą Nr XVI/146/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2000r., Uchwałą Nr XXIV/184/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 września 2000r., Uchwałą Nr XXXIX/273/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2001r ., Uchwałą Nr XLIX/338/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 września 2002r. oraz Uchwałą Nr VIII/59/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 maja 2003r.

Uchwała Nr XI/87/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

w sprawie:
przekazania dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Uchwała Nr XI/88/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Stęszew.

Uchwała Nr XI/89/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Dopiewo.

Uchwała Nr XI/90/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

w sprawie:
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.

Uchwała Nr XI/91/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Stanowisko
Rady Powiatu Poznańskiego
podjęte podczas XI Sesji
w dniu 30 września 2003r.

Banery