BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XI/89/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 września 2003r.

 

w sprawie: przyjęcia środków finansowych z Gminy Dopiewo.

Na podstawie art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26.11.1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz.U. Nr 150, poz. 983; zm. Dz.U. z 1998r. Nr 162 poz. 1119, Dz.U. z 2000r. Nr 95 poz. 1041 itd.) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592; zm. Dz.U. z 2003r. Nr 45 poz. 591, Dz.U. z 2003r. Nr 65 poz. 594) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przyjmuje środki finansowe z Gminy Dopiewo w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez przyjęcie do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003 powyższej kwoty z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 32201 w m. Skórzewo.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego Porozumienia z Gminą Dopiewo w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XI/89/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

Powiat Poznański przyjął w planie do wykonania na 2003r. zadanie modernizacji drogi powiatowej nr 32201 w Skórzewie.
Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi wspólne finansowanie kosztów modernizacji drogi powiatowej i zakończenie robót do dnia 30.10.03r. Ponadto umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Gminą Dopiewo, określającego zasady realizacji zadania.
W związku z powyższym proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-27
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-10-27 12:03
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 12:43

« wstecz

Banery