BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIII/105/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2003r.

 

w sprawie: przyjęcia środków finansowych z Gminy Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26.11.1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz.U. Nr 150, poz. 983; zm. Dz.U. z 1998r. Nr 162 poz. 1119, Dz.U. z 2000r. Nr 95 poz. 1041 z późn. zm.) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592; zm. Dz.U. z 2003r. Nr 45 poz. 591, Dz.U. z 2003r. Nr 65 poz. 594 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przyjmuje środki finansowe z Gminy Tarnowo Podgórne w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez przyjęcie do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003 powyższej kwoty z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych: 32 205 w m. Wysogotowo, nr 32 222 w m. Kokoszczyn i 32 211 w m. Góra.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego Porozumienia z Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIII/105/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

W dniu 7 października 2003r. Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła uchwałę o przekazaniu środków finansowych Powiatowi Poznańskiemu na remont dróg powiatowych nr 32 205 (w m. Wysogotowo), 32 222 (w m. Kokoszczyn), 32 211 (w m. Góra), na terenie gminy Tarnowo Podgórne.
Powiat Poznański przyjął w planie do wykonania na 2003r. zadanie modernizacji w/w dróg powiatowych na wniosek Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.
Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi wspólne finansowanie modernizacji dróg powiatowych i umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Gminą Tarnowo Podgórne, określającego zasady realizacji zadania.
W związku z powyższym proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-12-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-12-05 14:35
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-30 12:48

« wstecz

Banery