BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XIV/107/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004.

Uchwała Nr XIV/108/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji.

Uchwała Nr XIV/109/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
udzielenia Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" s.p.z.o.z. w likwidacji bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2004.

Uchwała Nr XIV/110/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Poznańskiego.

załącznik do Uchwały Nr XIV/110/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XIV/110/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-01-07 14:49

Uchwała Nr XIV/111/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla gminy Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2004.

Uchwała Nr XIV/112/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XIV/113/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

załącznik do Uchwały Nr XIV/113/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XIV/113/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-01-08 08:54

Uchwała Nr XIV/114/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr IX/67/II/ 2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003, zmienionej Uchwałą
Nr XIII/102/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 listopada 2003r.

Uchwała Nr XIV/115/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
zaliczenia dróg wojewódzkich i gminnych do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia kategorii drogi powiatowej - ulicy Lipowej w m. Buk.

załącznik do Uchwały Nr XIV/115/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XIV/115/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-01-08 10:30

Uchwała Nr XIV/116/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna.

załącznik do Uchwały Nr XIV/116/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XIV/116/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-01-08 10:38

Uchwała Nr XIV/117/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
skargi Pana ............................* z dnia 25 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr XIV/118/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
przyjęcia pomocy finansowej i rzeczowej z Gminy Kórnik.

Uchwała Nr XIV/119/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Uchwała Nr XIV/120/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

załącznik do Uchwały Nr XIV/120/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XIV/120/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-01-08 13:52

Uchwała Nr XIV/121/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie:
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.

Banery