BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIV/108/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2003r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g) oraz lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 36, 43 i art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji, zmienionej Uchwałą Nr XLII/294/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002r. oraz Uchwałą Nr X/79/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 sierpnia 2003r. § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Zakończenie działalności likwidowanego Szpitala nastąpi do 31 grudnia 2004r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIV/108/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/244/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej oraz o przekształceniu Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w drodze likwidacji Zgodnie z art. 60 ust. 4b pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) uchwała organu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, o likwidacji winna zawierać oznaczenie dnia zakończenia czynności likwidacyjnych.
Zakończenie likwidacji w terminie do dnia 31.12.2003r. jest niemożliwe z uwagi na fakt, iż nie zostały spłacone wszystkie zobowiązania likwidowanego Szpitala. Zasadnym jest zatem przedłużenie terminu zakończenia likwidacji placówki do dnia 31.12.2004r.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-01-07
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-01-07 14:28
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-30 13:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13106
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-31 10:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40