BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIV/110/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2003r.

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 poz. 329 z 1996r. z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendium Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Poznańskiego, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/189/2000 Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIV/110/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

Z powodu zmian w prawie oświatowym zachodzi konieczność dostosowania nazw typów szkół do obowiązującego prawa. Obecny projekt uchwały Rady Powiatu Poznańskiego mówi o szkołach ponadgimnazjalnych.
Z zapisu § 1 wynika, że stypendiami są objęci uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych tzn. publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz prowadzonych przez gminy.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-01-07
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-01-07 14:36
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-31 09:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13115
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-31 10:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46