BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIV/112/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2003r.

 

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61 poz. 708 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej przez pracodawców w wysokości 400 zł.

§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie przez pracodawców wartości 1 punktu w wysokości:
- 6,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
- 8,00 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych w Koziegłowach
- 5,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy
- 6,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- 4,50 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
- 5,00 zł dla Domu Dziecka w Kórniku
- 5,00 zł dla Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy
- 5,00 zł dla Zespołu Szkół w Bolechowie
- 5,00 zł dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu
- 5,00 zł dla Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu
- 5,00 zł dla Zespołu Szkół w Rokietnicy
- 5,00 zł dla Zespołu Szkół w Mosinie
- 5,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie
- 5,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym
- 5,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku
- 5,00 zł dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
- 5,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie
- 5,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie
- 5,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu
- 5,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego Nr V/38/99 z dnia 23 lutego 1999r. ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma moc obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIV/112/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2000r. Nr 61 poz. 708 ze zmianami) pracodawcy (kierownicy jednostek organizacyjnych) ustalają wartość jednego punktu dla obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników w porozumieniu z radą powiatu, stosownie do możliwości finansowych.
Kierownicy jednostek wystąpili do Zarządu z wnioskami o urealnienie wartości punktu dla ustalenia wysokości wynagrodzeń. Wprowadzenie zaproponowanych zmian pozwoli kierownikom jednostek podległych Powiatowi na bardziej racjonalne ustalenie wynagrodzeń pracowników.
Poprzednia uchwała ustalająca wysokość najniższego wynagrodzenia i wartość jednego punku podjęta była przez Radę Powiatu Poznańskiego 23 lutego 1999r. i od tego czasu była 7 razy nowelizowana.
Ze względu na liczne zmiany uzasadnione jest uchwalenie nowego aktu.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-01-07
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-01-07 14:57
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-31 09:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13162
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-31 10:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20