BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIV/113/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2003r.

 

w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Powiatu Poznańskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 1999r. Nr 30, poz. 633 z późn. zm. oraz poz. 634) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na 2004r.
2. Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Komisję Rewizyjną do określenia terminów przeprowadzania poszczególnych kontroli.

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady do zlecania rozpatrywania przez Komisję Rewizyjną skarg, kierowanych na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), dla których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-01-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-01-08 08:53
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-31 09:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13625
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-31 10:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 11:12