BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIV/114/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2003r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/67/II/ 2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003, zmienionej Uchwałą Nr XIII/102/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 listopada 2003r.

Na podstawie art. 12 pkt ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88 poz. 808), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/67/II/ 2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 2003r., zmieniony Uchwałą Nr XIII/102/II/2003 z dnia 25 listopada 2003r., określający wysokość środków finansowych z podziałem na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIV/114/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

Uchwałami Nr IX/67/II i Nr XIII/102/II z 2003 roku Rada Powiatu Poznańskiego określiła zadania, na które przeznaczono środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku.
Z związku z koniecznością wykorzystania środków w roku kalendarzowym 2003, zaistniała konieczność przeniesienia niewykorzystanych środków z zakresu rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczną oraz zmian w podziale środków rehabilitacji społecznej.
Przeniesienie środków dotyczy zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy i udzielania osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej, które to środki przeznacza się na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Niewykorzystane środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przeznacza się na zwiększenie o 5-ciu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wirach i o 5-ciu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Swarzędzu oraz na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
W świetle ponownego podziału środków PFRON na rok 2003, konieczne jest podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-01-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-01-08 09:01
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-31 09:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13107
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-31 10:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40