BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIV/115/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2003r.

 

w sprawie: zaliczenia dróg wojewódzkich i gminnych do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia kategorii drogi powiatowej - ulicy Lipowej w m. Buk.

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg powiatowych ulice, znajdujące się na terenie m. Buk wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej ulicę Lipową w m. Buk.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIV/115/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

Drogi wojewódzkie położone na terenie m. Buk wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały winny być zakwalifikowane do kategorii dróg powiatowych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
Zaliczenie do kategorii dróg powiatowych następuje w porozumieniu z marszałkiem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, na obszarze których przebiega droga oraz po zasięgnięciu opinii zarządów sąsiednich powiatów, co uczyniono.
Ulica Lipowa o długości 665m, położona na terenie m. Buk powinna być zakwalifikowana do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Zaliczenie do kategorii drogi gminnej następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, co uczyniono.
Zaliczenie wymienionych w uchwale dróg wojewódzkich do kategorii dróg powiatowych pozwoli na połączenie ciągów dróg powiatowych i gminnych między sobą i w konsekwencji ułatwi przejazd przez miasto podróżnych z innych rejonów.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-01-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-01-08 09:13
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-31 09:57

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13112
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-31 10:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44