BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIV/116/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2003r.

 

w sprawie: utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g) oraz lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 142, poz. 1592 z 2001r. ze zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z 1997r. ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się utworzyć Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz prowadzenie działalności medycznej.
2. Jedynym wspólnikiem Spółki o której mowa w pkt 1 jest Powiat Poznański.

§ 2. Wpłaty na kapitał zakładowy Spółki będą dokonane w postaci wkładów pieniężnych.

§ 3. Akt założycielski Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do powołania Spółki o której mowa w § 1.

§ 5. Koszty założenia Spółki poniesie Powiat Poznański.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIV/116/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

Powiat może wykonywać zadania publiczne należące do jego właściwości w rożnych formach. Formy te określa ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej. Jedną z możliwości opisanych w niniejszej ustawie jest prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Niektóre z zadań należących do właściwości powiatu, w szczególności zarząd mieniem, są zadaniami wymagającymi specjalistycznej wiedzy i profesjonalnego podejścia. Wykonywanie tych zadań przez wyodrębniony podmiot ma na uwadze między innymi fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, której dyrektywy preferują wyodrębnianie i specjalizację działań. Jednocześnie działalność powyższa będzie wykonywana w powyższej sytuacji przez podmiot, którego jedynym wspólnikiem będzie Powiat, co daje gwarancję należytego wykonywania zadania publicznego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest celowe.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-01-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-01-08 10:37
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-31 10:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13113
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-31 10:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44