BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIV/119/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2003r.

 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Na podstawie art. 12, ust. 8 lit. e z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego postanawia zaciągnąć zobowiązania w zakresie budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół nr I w Swarzędzu do kwoty 3.510.000 zł w latach 2004, 2005.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawierania umów z wykonawcami wyłonionymi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie i kwocie określonej w § 1.

§ 3. Zobowiązania, o których mowa w § 1 zostaną spłacone z dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego do wysokości 1/3 kwoty wymienionej w § 1 w 2004r., tj. 1.170.000 zł, oraz do wysokości 2/3 kwoty wymienionej w § 1 w 2005 r., tj. 2.340.000 zł, w tym 1.170.000 zł z dochodów budżetu Powiatu oraz 1.170.000 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIV/119/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

W roku 2004 zakończona zostanie budowa Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu obejmująca skrzydła dydaktyczne wraz z łącznikiem i aulą. Ogólna wartość dotychczas wykonanych robót wyniesie 5.530.000 zł.
W roku 2003 złożony został wniosek do Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie budowy przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu hali sportowej wraz z zapleczem w planie rozwoju bazy sportowej województwa wielkopolskiego w oparciu o środki pochodzące z funduszu dopłat do stawek w grach losowych.
Wysokość środków możliwych do uzyskania z dopłat w/w funduszu wynosi maksymalnie 1.500.000 zł, lecz nie więcej niż 1/3 wartości inwestycji. Aby powyższą dotację Powiat Poznański mógł otrzymać zaawansowanie prac przy budowie hali sportowej wraz z zapleczem powinno wynieść 2/3 wysokości kosztów realizacji przedsięwzięcia. Ogólny koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego ma wynieść 3.510.000 zł, a więc wartość 2/3 wynosi 2.340.000 zł. W związku z powyższym proponuje się następujący sposób finansowania powyższej inwestycji:
a) w 2004r. wydatkowanie z budżetu Powiatu Poznańskiego 1.170.000 zł
b) w 2005r. wydatkowanie z budżetu Powiatu Poznańskiego 1.170.000 zł
c) w 2005r. po zaawansowaniu wynoszącym 2/3 wysokości kosztów Powiat Poznański otrzymuje dopłatę do z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.170. 000 zł.
Realizacja budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym pozwoli dokończyć budowę Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-01-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-01-08 13:30
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-31 10:27

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13121
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-31 10:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35