BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIV/120/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2003r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 i zmiany) art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z dnia 2003r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003 Nr V/31/II/2003 z dnia 4 lutego 2003r., zmienionej Uchwałą Rady Nr VI/46II/2003 z dnia 25 marca 2003r., Uchwałą Zarządu Nr 116/2003 z dnia 31 marca 2003r., Uchwałą Rady Nr VII/55/II/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r., Uchwałą Rady Nr VIII/62/II/2003 z dnia 28 maja 2003r., Uchwałą Rady Nr IX/71/II/2003 z dnia 24 czerwca 2003r., Uchwałą Zarządu Nr 195/2003 z dnia 30 czerwca 2003r., Uchwałą Rady Nr X/80/II/2003 z dnia 26 sierpnia 2003r., Uchwałą Rady Nr XI/91/II/2003 z dnia 30 września 2003r., Uchwałą Rady Nr XII/97/II/2003 z dnia 28 października 2003r., Uchwałą Rady Nr XIII/106/II/2003 z dnia 25 listopada 2003r., wprowadza się następujące zmiany:
w paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 707.702 zł, które po zmianach wynoszą 68.420.199 zł, w tym:
- nie zmieniają się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 9.662.433 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*).
- zwiększa się o 384.446 zł dochody pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (zgodnie z załącznikiem nr 1*).

§ 2. w paragrafie 2:
1. zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 692.702 zł, które po zmianach wynoszą 71.810.273 zł, w tym:
1) nie zmieniają się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 9.662.433 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*).
2. W wydatkach określonych w ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się o 31.614 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 34.491.673 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
2) zmniejsza się o 9.500 zł dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 1.978.442 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4*),
3) zwiększa się o 384.446 zł wydatki realizowane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (zgodnie z załącznikiem nr 11*),
3. Zwiększa się o 200.828 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 6.936.509 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6*).

§ 3. w paragrafie 3:
Zmniejsza się wysokość deficytu budżetowego o 15.000 zł, który po zmianach wynosi 3.390.074 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7*).

§ 4. w paragrafie 4:
Zmienia się plan przychodów i wydatków dla:
- gospodarstw pomocniczych,
- środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 8*).

§ 5. w paragrafie 6:
- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3.000 zł, która po zmianach wynosi 307 zł.

§ 6. Po paragrafie 8 dodaje się paragraf 8a w brzmieniu:
"Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, które Zarząd może udzielić w roku budżetowym 2003, na kwotę 15.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7*)".

§ 7. Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 12*).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

* Załączniki nr 1,2,3,4,6,7,8,11,12 znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-01-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-01-08 13:48
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-31 10:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13114
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-31 10:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46