BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIV/121/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2003r.

 

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 i zmiany) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2003r. niewygasających z upływem roku budżetowego 2003:
- wydatek przeznaczony na sfinansowanie wydatków związanych z budową basenu rehabilitacyjnego w DPS w Lisówkach, w kwocie 84.200 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 853 Opieka społeczna, rozdział 85302 Domy pomocy społecznej, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 2. Ustala się nieprzekraczalny termin wydatkowania kwoty określonej w paragrafie 1 do dnia 31 grudnia 2004r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIV/121/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

W sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wykonania.
Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.
Proponuje się ujęcie w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003 kwoty 84.200 zł z przeznaczeniem na budowę basenu rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
W związku z planem zagospodarowania domków jednorodzinnych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i terenu do niego przynależącego istnieje pilna potrzeba dokończenia budowy basenu rehabilitacyjnego na terenie placówki, z którego korzystać mogłyby zarówno osoby przebywające w placówce, jak również osoby spoza placówki za odpłatnością. Pozwoliłoby to uzyskać dodatkowe środki, które zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
Nieprzekraczalny termin wydatkowania ww. środków ustala się na dzień 31.12.2004r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-01-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-01-08 13:58
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-31 10:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13136
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-31 10:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56