BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XV/122/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lutego 2004r.

w sprawie:
zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XIV/112/II/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XV/123/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lutego 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia projektu logotypu Powiatu Poznańskiego.

załącznik do Uchwały Nr XV/123/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 lutego 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XV/123/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 lutego 2004 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2004-02-11 12:46

STANOWISKO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

w sprawie:
poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Poznańskim

Banery