BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XV/122/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 lutego 2004r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XIV/112/II/2003 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Poznańskiego NR XIV/112/II 2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w paragrafie 2, po tirecie 20, dodaje się tiret 21 w brzmieniu:
"-5.00 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma moc obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XV/122/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lutego 2004r.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000r. Nr 61 poz. 708 ze zm.) pracodawcy (kierownicy jednostek organizacyjnych) ustalają wartość jednego punktu dla obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników w porozumieniu z radą powiatu, stosownie do możliwości finansowych jednostek.
Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka wystąpiła w dniu 30.01.2004r. z wnioskiem o urealnienie wartości punktu dla ustalenia wysokości wynagrodzeń.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-02-11
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-02-11 12:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-01 11:07

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4926
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-01 11:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40