BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

STANOWISKO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

w sprawie:
poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Poznańskim.

Jednym z ustawowych zadań nałożonych na samorząd powiatowy jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Mając na względzie wielką liczbę czynników wpływających na stan bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Rada Powiatu Poznańskiego zwraca szczególną uwagę na kilka z nich.

1. Rada Powiatu Poznańskiego przyjmuje informację Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Powiatu Poznańskiego.

2. Rada Powiatu Poznańskiego przyjmuje informację Starosty Poznańskiego o pracach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego w 2003 roku.

3. Rada Powiatu Poznańskiego zobowiązuje Powiatową Komisje Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego do podejmowania dalszych działań zmierzających do uregulowania handlu częściami samochodowymi na kiermaszu w Przeźmierowie.

4. Rada Powiatu Poznańskiego apeluje do wszystkich organów administracji państwowej i samorządowej, w szczególności do Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, do dołożenia wszelkich starań zmierzających do pozyskania siedziby dla Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu.

5. Rada Powiatu Poznańskiego zwraca się z apelem do odpowiednich podmiotów o podjęcie działań umożliwiających budowę nowego Komisariatu Policji w Czerwonaku.

6. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża głębokie zaniepokojenie informacjami o konieczności odprowadzania do budżetu państwa części środków pieniężnych przekazywanych przez samorządy jako dofinansowanie funkcjonowania Policji, jednocześnie zwraca się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wprowadzenie prostych
i przejrzystych zasad wspierania Policji Państwowej przez jednostki samorządu terytorialnego.

7. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża głębokie zaniepokojenie faktem objęcia artykułów niezbędnych do funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej stawką 22% podatku VAT.

8. Rada Powiatu Poznańskiego apeluje do parlamentarzystów i Prezesa Rady Ministrów o podjęcie przez parlament i rząd prac nad następującymi rozwiązaniami prawnymi:
- odciążającymi Policję od ochrony budynków sądowych, prokuratorskich, rozpraw sądowych oraz konwojów,
- umożliwiającymi karanie w trybie przyspieszonym sprawców przestępstw złapanych "na gorącym uczynku"
- wyłączającymi możliwość sprzedaży części samochodowych na zasadzie tzw. "handlu okrężnego",
- nakazującymi dokonywanie napraw powypadkowych samochodów w oparciu o części zamienne ze świadectwem pochodzenia,
- dotyczącymi funkcjonowania numeru alarmowego 112.

9. Rada Powiatu Poznańskiego zwraca się do wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży o współpracę w celu ograniczenia przestępczości nieletnich i przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

10. Rada Powiatu Poznańskiego docenia zaangażowanie Gmin Powiatu Poznańskiego w poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego i apeluje o dalsze aktywne wspieranie działań Policji i Straży Pożarnej.

11. Rada Powiatu Poznańskiego zwraca się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o dalsze aktywne wspieranie sprzętowe i szkoleniowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Poznańskiego.

12. Rada Powiatu Poznańskiego apeluje o kontynuację działań w celu poprawy warunków służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w Mosinie i deklaruje swoje zaangażowanie w rozbudowę strażnicy. Wnosi o umiejscowienie zespołu wyjazdowego pogotowia ratunkowego.

Rada Powiatu Poznańskiego wnioskuje o podjęcie rozmów w sprawie wyznaczenia i zorganizowania miejsca składowania i neutralizacji środków niebezpiecznych.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-02-12
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-02-12 10:30
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-01 11:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4936
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-01 11:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35