BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 40. Do zadań Wydziału  Audytu i Kontroli „KO” należą czynności związane między innymi z:

  1. prowadzeniem postępowań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu (kontrola instytucjonalna) na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,
  2. prowadzeniem kontroli wykorzystywania środków publicznych przekazywanych z budżetu Powiatu innym podmiotom na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,
  3.  audytem wewnętrznym, określonym w przepisach prawa, zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego, kartą audytu wewnętrznego i kodeksem etyki audytora wewnętrznego,
  4. systemem zarządzania jakością, wynikającym z przyjętej polityki jakości
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 10:41

drukuj całą stronę

Banery