BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 32. Do zadań Wydziału Administracyjnego „WA" należą czynności związane między innymi z:
1)    planowaniem i realizacją konserwacji, remontów bieżących pomieszczeń biurowych oraz urządzeń,
znajdujących się wewnątrz budynku Starostwa lub związanych ze Starostwem,
2)    realizacją zadań i usług związanych z:
a)    utrzymaniem czystości, ochroną mienia, pielęgnacją zieleni,
b)    dostawą energii w tym wody i co, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, elektrycznych,
serwisem wind i platform,
3)    prowadzeniem dokumentacji z przeglądów technicznych budynku Starostwa,
4)    prowadzeniem spraw administrowania budynkiem Starostwa, realizacją umów najmu, dzierżawy, użyczenia itp. dotyczących lokali Starostwa,
5)    prowadzeniem spraw związanych z właściwym oznakowaniem budynku Starostwa,
6)    obsługą transportową Starostwa w tym eksploatacją samochodów służbowych,
7)    usługą parkingową,
8)    zakupem i gospodarką środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi, drukami i formularzami, prasą oraz książkami, ewidencją wyposażenia należącego do Starostwa,
9)    prowadzeniem spraw z zakresu telefonii komórkowej i stacjonarnej,
10)    zamawianiem pieczęci oraz prowadzenie ich ewidencji,
11)    prowadzeniem ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych,
12)    prowadzeniem Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych,
13)    współpracą z Wydziałem Gospodarowania Mieniem w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:12

drukuj całą stronę

Banery