BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 44.  Do zadań Wydziału Inwestycji i Remontów „ZI” należą czynności związane między innymi z:

 1. opracowywaniem projektów planów w zakresie zadań inwestycyjnych,
 2. kompleksowym  przygotowywaniem  procesów   inwestycyjnych  w   tym  uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy,  koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę  oraz kompletowanie dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie działań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Powiatu,
 3. nadzorowaniem i koordynowaniem realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 4. przygotowywaniem propozycji ewentualnych zmian w planach zadań inwestycyjnych,
 5. opracowywaniem okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych,
 6. inicjowaniem i koordynowaniem inwestycji wspólnych wraz z uzgodnieniami dotyczącymi  sposobu finansowania,
 7. pełnieniem funkcji inwestora bezpośredniego,
 8. przedkładaniem Zarządowi Powiatu koncepcji architektoniczno-budowlanych planowanych zadań inwestycyjnych  oraz sprawdzaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wykonanych w oparciu o zaakceptowane koncepcje,
 9. sporządzaniem kosztorysów inwestorskich,
 10. opiniowaniem celowości i koordynowanie inicjowanych przez mieszkańców Powiatu inwestycji infrastruktury komunalnej, finansowanych częściowo ze środków budżetu Powiatu.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-09 14:56

drukuj całą stronę

Banery