BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XVI/124/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 marca 2004r.

w sprawie:
uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2004.

załączniki do Uchwały Nr XVI/124/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2004 r.

drukuj (załączniki do Uchwały Nr XVI/124/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-03-30 11:18

Uchwała Nr XVI/125/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 marca 2004r.

w sprawie:
pozbawienia kategorii drogi powiatowej - ulicy Lipowej w m. Buk.

załącznik do Uchwały Nr XVI/125/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XVI/125/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-03-30 11:52

Uchwała Nr XVI/126/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 marca 2004r.

w sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych w m. Buk.

załącznik do Uchwały Nr XVI/126/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XVI/126/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-03-30 11:58

Uchwała Nr XVI/127/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 marca 2004r.

w sprawie:
przyjęcie środków finansowych z Gminy Tarnowo Podgórne.

Uchwała Nr XVI/128/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 marca 2004r.

w sprawie:
ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Poznańskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Uchwała Nr XVI/129/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 marca 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu w 2003 roku.

załącznik do Uchwały Nr XVI/129/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XVI/129/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-03-30 12:35

Uchwała Nr XVI/130/11/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 marca 2004r.

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego w roku 2003.

załącznik do Uchwały Nr XVI/130/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XVI/130/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-03-30 12:40

Banery