BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 562/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 czerwca 2004r.
 
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 563/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 czerwca 2004r. 

w sprawie:
 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 564/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 czerwca 2004r.

 w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 565/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 czerwca 2004r.

 w sprawie:
zatwierdzenia kwot przeznaczonych na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z terenów wiejskich uczących się w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-07-05 14:42

Uchwała Nr 566/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 czerwca 2004r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu i LO w Tarnowie Podgórnym z możliwością składania ofert częściowych.
2. Zatwierdzenia specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-07-06 09:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-28 08:30

Uchwała Nr 567/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 czerwca 2004r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z: opracowaniem bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków i użytków gruntowych dla obrębów, które posiadają opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej dla gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goslina, Pobiedziska (powiat poznański, województwo wielkopolskie).
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Zatwierdzenia specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 568/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 czerwca 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek orgaznizacyjnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn.zm.).

Uchwała Nr 569/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 czerwca 2004r.

w sprawie:
roliczenia przez Powiat Poznański nakładów poniesionych przez Skarb Państwa-Prokuraturę Okręgową w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polnej 13 w pomieszczeniach najmowanych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, zgodnie z § 7 ust. 4 umowy najmu z dnia 1 października 2003r.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-07-07 14:41

Uchwała Nr 570/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 czerwca 2004r.
 
w sprawie:
pokrycia kosztów przejazdu Chóru "Akord" ze Swarzędza na Jubileusz 100 rocznicy Zjazdu Chórów Polskich w Jarocinie.

Uchwała Nr 571/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 czerwca 2004r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 700 zł na promocję Powiatu Poznańskiego poprzez zakup upominków dla zasłużonych krwiodawców z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "Lubonianka" w Luboniu.

Banery