BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXIV/215/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie:
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2005.

załącznik do Uchwały Nr XXIV/215/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XXIV/215/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2005-01-03 13:08

Uchwała Nr XXIV/216/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie:
nabycia przez Powiat Poznański nieruchomości gruntowej położonej - m. Chomęcice, gm. Komorniki.

Uchwała Nr XXIV/217/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie:
udzielenia Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" s.p.z.o.z. w likwidacji bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2005.

Uchwała Nr XXIV/218/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie:
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

załącznik do Uchwały Nr XXIV/218/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XXIV/218/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2005-01-03 14:07

Uchwała Nr XXIV/219/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia projektu zadań do wykonania, finansowanych z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2005.

Uchwała Nr XXIV/220/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXVI/248/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 września 2001r. w sprawie: określenia warunków pracy i płacy powiatowego rzecznika konsumentów zmienionej uchwałą Nr XII/93/II/03 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28.10.2003r.

Uchwała Nr XXIV/221/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVII/136/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXI/187/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 września 2004r.

załącznik do Uchwały Nr XXIV/221/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XXIV/221/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2005-01-03 14:42

Uchwała Nr XXIV/222/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr XX/181/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie nadania numerów porządkowych szkołom wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach oraz Zespołu Szkół w Mosinie.

Uchwała Nr XXIV/223/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Starostę.

załącznik do Uchwały Nr XXIV/223/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XXIV/223/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2005-01-07 09:53

Uchwała Nr XXIV/224/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie:
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.

Uchwała Nr XXIV/225/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie:
utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Uchwała Nr XXIV/226/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/18/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie: wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego zmienionej uchwałą Nr XIII/101/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.11.2003r.

Uchwała Nr XXIV/227/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

Stanowisko Rady Powiatu Poznańskiego
przyjęte podczas XXIV sesji Rady Powiatu Poznańskiego
w dniu 21 grudnia 2004r.

w związku z debatą na temat:
Ochrona przyrody w Powiecie Poznańskim.

Banery