BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXVII/237/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu w 2004 roku.

załącznik do uchwały nr XXVII/237/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXVII/237/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2005-04-07 12:55

Uchwała Nr XXVII/238/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie:
przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

załącznik do uchwały nr XXVII/238/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXVII/238/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2005-04-07 13:04

Uchwała Nr XXVII/239/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.

załącznik do uchwały nr XXVII/239/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXVII/239/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2005-04-07 13:10

Uchwała Nr XXVII/240/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego w roku 2004.

Uchwała Nr XXVII/241/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie:
skargi p. ……………………….*, zamieszkałych w ……………….* gmina Pobiedziska, na bezczynność Starosty Poznańskiego.

Uchwała nr XXVII/242/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie:
skargi p. ………………*, zamieszkałego w Janikowie gmina Swarzędz, na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Uchwała Nr XXVII/243/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie:
ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych działających w ramach Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.

Uchwała Nr XXVII/244/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Planu Termomodernizacyjnego dla budynków Powiatu Poznańskiego w roku 2005 i 2006.

załącznik do uchwały nr XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2005-04-07 14:05

Uchwała Nr XXVII/245/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie:
zawarcia umów, których przedmiotem są:
a. zaciągnięcie pożyczki,
b. uzyskanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie Termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Uchwała Nr XXVII/246/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie:
zawarcia umowy na zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów będących własnością Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXVII/247/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 marca 2005r.

sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

STANOWISKO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

przyjęte po debacie nt. "OCENA STANU I PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA POWIATU POZNAŃSKIEGO PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ" podczas XXVII Sesji Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 30 marca 2005r.

Banery