BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXX/271/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie:
zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXX/272/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie:
zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXX/273/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie:
przekazania gminie Pobiedziska kwoty 3500 zł dla Zespołu Szkół w Jerzykowie.

załącznik do uchwały nr XXX/273/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2005 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXX/273/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2005 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2005-07-05 13:36

Uchwała Nr XXX/274/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie:
powierzenia prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie, gminie Kórnik.

załącznik do uchwały nr XXX/274/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2005 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXX/274/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2005 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2005-07-05 14:19

Uchwała Nr XXX/275/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie:
przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Uchwała Nr XXX/276/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie:
przekazania dotacji celowej do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Uchwała Nr XXX/277/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie:
przekazania środków finansowych dla Miasta Poznania z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Uchwała Nr XXX/278/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stęszew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sań lodowych wraz z 2 kompletami suchych skafandrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie.

Uchwała Nr XXX/279/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie:
przyjęcia prowadzenia zadania własnego Powiatu Obornickiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwie psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych.

Uchwała Nr XXX/280/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr IX/68/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 2003 roku, w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXX/281/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie:
przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr XXX/282/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie:
przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXX/283/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie:
skargi p. ................................* ze wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina, na działalność Starosty Poznańskiego.

Uchwała Nr XXX/284/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Banery