BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1091/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lipca 2005r.

w sprawie:
Unieważnienia postępowania w części II przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych
(2 części) na dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego "SEOD".
Uchwała Nr 1092/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 lipca 2005r.

w sprawie:
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w 2005 r. oraz powołania składu komisji konkursowej.

Banery