BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Uchwała Nr 1119/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.
 
 w sprawie:
Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno -kartograficznych związanych z: Etap 1 - opracowaniem numerycznej, obiektowej mapy katastralnej w systemie Geo-Info 2000 dla obrębu ewidencyjnego miasto Swarzędz w gminie Swarzędz, województwo wielkopolskie. Etap 2 - numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000 dla obrębu ewidencyjnego miasto Swarzędz w gminie Swarzędz, województwo wielkopolskie. 1. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
2. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-08-25 09:22
Uchwała Nr 1120/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-11-07 12:22
Uchwała Nr 1121/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.

w sprawie:
1.Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą "budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole szkół Nr 1 w Swarzędzu."
2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisj i przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-09-08 13:51
Uchwała Nr 1122/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.

w sprawie:
określenia wysokości stawek odpłatności za kursy w ODZ Mosina.
Uchwała Nr 1123/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.

w sprawie:
poważnienia Pana Romana Samcika dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie do zawierania umów i dokonywania rozliczeń finansowych dotyczących kursów wielozawodowych odbywających się w roku 2005/2006.
Uchwała Nr 1124/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najlepszego projektu z zakresu etyki w życiu społecznym.
Uchwała Nr 1125/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2005/2006
Uchwała Nr 1128/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1129/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia  2005r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1130/05
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia  2005r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1131/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1132/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1133/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1134/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1135/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1136/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznańskim.
Uchwała Nr 1137/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 sierpnia 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia przez Powiat Poznański projektu w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich Powiatu Poznańskiego".

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 8317 ostatnia aktualizacja tej strony 2011-04-19 08:47 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-11-20 14:21
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.