BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXIV/318/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

w sprawie:
wyboru Wicestarosty Poznańskiego.

Uchwała Nr XXXIV/319/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

w sprawie:
odwołania Członka Zarządu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXXIV/320/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej Gminie Kórnik niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Kórniku,
oznaczonej jako działka nr 381 o pow. 1627 m2.

Uchwała Nr XXXIV/321/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

w sprawie:
udzielenia Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" s.p.z.o.z. w likwidacji bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2006.

Uchwała Nr XXXIV/322/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

w sprawie:
udzielenia Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2006 z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Uchwała Nr XXXIV/323/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia Projektu pt. "Kroki ku pracy - program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych".

Uchwała Nr XXXIV/324/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

w sprawie:
wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego.

Uchwała Nr XXXIV/325/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Uchwała Nr XXXIV/326/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2005r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr XXXII/301/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2006-2007".

Banery