BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXVIII/350/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki przeznaczonej na pomoc w sfinansowaniu zadania pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach".

Uchwała Nr XXXVIII/351/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXIX/269/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ul. Przemysława 9.

Uchwała Nr XXXVIII/352/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie:
regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXXVIII/353/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie:
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Murowanej Goślinie.

Uchwała Nr XXXVIII/354/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie:
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXXVIII/355/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie:
udzielenia dotacji dla Miasta Poznania z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Uchwała Nr XXXVIII/356/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

 

Banery