BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XLV/406/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r.

w sprawie:
określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XLV/407/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r.

w sprawie:
nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała Nr XLV/408/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r.

w sprawie:
nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu.

załączniki do uchwały nr XLV/408/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 października 2006 r.

drukuj (załączniki do uchwały nr XLV/408/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 października 2006 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2006-10-20 09:26

Uchwała Nr XLV/409/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r.

w sprawie:
przystąpienia do Stowarzyszenia "DROGA S11".

Uchwała Nr XLV/410/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r.

w sprawie:
przekazania do realizacji przez Miasto Poznań niektórych zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie pomocy społecznej.

Uchwała Nr XLV/411/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr XL/362/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2006.

Uchwała Nr XLV/412/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr XLII/375/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr XLV/413/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r.

w sprawie:
nadania statutu Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

załączniki do uchwały nr XLV/413/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 października 2006 r.

drukuj (załączniki do uchwały nr XLV/413/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 17 października 2006 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2006-10-20 09:56

Uchwała Nr XLV/414/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

STANOWISKO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
podjęte podczas XLV Sesji Rady Powiatu Poznańskiego
w dniu 17 października 2006r.

w sprawie:
planów likwidacji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 8 w Bolechowie oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 9 w Mosinie.

Banery