BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

uXfDFxld1KeuRUYX9alrkdFFfepaZHRRn7oWGV3Up65FRhf1qWuR0UV96lpkdFGfusT20f8hGxsXtahPVo6I9p80Nyf2ROVHigAAAABJRU5ErkJgggA=

 

UWAGA

INWENTARYZACJA AZBESTU

Powiat Poznański podjął działania zmierzające do inwentaryzacji wyrobów zwierających azbest na terenie następujących gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica i Suchy Las.

Zakresem wykonywanych prac jest zebranie danych z obszaru ww. gmin dotyczących m.in.:

 • adresu nieruchomości, na której występują wyroby bądź odpady azbestowe
  (ulica, nr nieruchomości),
 • danych ewidencyjnych działki (nr działki, nr obrębu ewidencyjnego),
 • rodzaju zabudowy (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny),
 • ilość wyrobów w jednostkach właściwych dla danego wyrobu.

Inwentaryzację przeprowadzi firma AM Trans Progres Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach k. Poznania do dnia 30 września 2019 r. Osoby wykonujące inwentaryzację będą posiadały imienne upoważnienia od Zarządu Powiatu Poznańskiego. Członkowie zespołu realizującego projekt zobowiązani są do zachowania poufności danych uzyskiwanych w trakcie realizacji projektu i będą gromadzić jedynie informacje bezpośrednio związane z jego celem.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób fizycznych i prawnych, u których na nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest o umożliwienie wykonania inwentaryzacji tych wyrobów oraz udzielenie niezbędnych w tym zakresie informacji.

Ponadto mieszkańcy posiadający na swoim terenie zdemontowane i składowane wyroby zawierające azbest proszeni są o zgłoszenie tego faktu do firmy AM Trans Progres Sp. z o.o. pod nr tel. 61 656-97-37 lub Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod nr tel. 61 8410-750.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-07-22 12:25

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w roku 2019

Informujemy, iż od dnia 19 marca br. można składać w urzędach gmin powiatu poznańskiego właściwego dla położenia danej nieruchomości wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 305/2019 z dnia 19 marca 2019 roku.

Powiat Poznański pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi - obowiązkowo należy wypełnić oświadczenie oraz formularz informacyjny.

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej tut. Starostwa zgłoszenia przed realizacją prac związanych z demontażem azbestu.

Termin składania wniosków do urzędów gmin mija 15 lipca br.


AY2H4JYaNQKcAAAAAElFTkSuQmCCAA==

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2019-03-20 11:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-27 12:24

Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest
na terenie Powiatu Poznańskiego
 

W 2006 roku Starostwo Powiatowe zainicjowało działania w celu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego. Stworzono regulamin udzielania pomocy finansowej, w myśl którego z pomocy takiej mogą skorzystać przede wszystkim osoby fizyczne posiadające nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, które złożyły wniosek do urzędu gminy właściwego według miejsca położenia nieruchomości, na której znajdują się materiały zawierające azbest. Dofinansowanie dotyczy demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest i przyznawane jest w wysokości 100% kosztów całkowitych.

 

Środki na finansowanie zadania pochodzą z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- funduszy gminnych,
- budżetu Powiatu.

W programie uczestniczą wszystkie 17 gmin powiatu poznańskiego.

W związku z podjęciem działań unieszkodliwiono:

- w 2006 roku ponad 455 Mg,
- w 2007 roku ponad 580 Mg,
- w 2008 roku ponad 1.047 Mg,
- w 2009 roku ponad 781 Mg,
- w 2010 roku ponad 517 Mg,

- w 2011 roku ponad 609 Mg,

- w 2012 roku ponad 582 Mg,
- w 2013 roku ponad 840 Mg,
- w 2014 roku ponad 896 Mg,
- w 2015 roku ponad 1.206 Mg,
- w 2016 roku ponad 936 Mg,

- w 2017 roku ponad 1.059 Mg,

- w 2018 roku ponad 994 Mg.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2011.02.23
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2008-06-25 14:03
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-12 10:52
 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13485
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-07-22 12:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-18 15:19