BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

  ŚRODOWISKO

UWAGA

W dniu 28 czerwca 2018 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął uchwałę Nr 2696/2018 w sprawie zatwierdzenia prac komisji i przyznania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków o udzielenie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi oraz wykaz wniosków odrzuconych i nieuwzględnionych na liście rankingowej.

  • opublikował: Agata Sibila
    data publikacji: 2018-06-29 14:14

W związku z przesłanymi pismami dotyczącymi m.in. terminu podpisania umowy, poniżej zamieszone zostały wzory dokumentów, które będą podpisywane przez osoby, którym przyznano dotację.

UWAGA!

Jeśli osoba, której przyznano dotację zamierza ustanowić pełnomocnika jedynie do  podpisania umowy - wybiera wzór: Pełnomocnictwo (1).

Jeśli osoba, której przyznano dotację zamierza ustanowić pełnomocnika zarówno do  podpisania umowy jak i wykonywania umowy w tym jej rozliczenia - wybiera wzór: Pełnomocnictwo (2).


 

  • opublikował: Agata Sibila
    data publikacji: 2018-06-29 14:16