BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM

ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Dyrektor Wydziału:
Hanna Kwiatkowska
tel.: 61 84-18-804

e-mail: hanna.kwiatkowska@powiat.poznan.pl
60-823 Poznań
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 419

Z-ca Dyrektora Wydziału:
Joanna Śmigiel

tel.: 61 84-10-697
e-mail: joanna.smigiel@powiat.poznan.pl
60-823 Poznań
ul. Słowackiego 8, IV piętro, pok. 421

Pracownicy Wydziału:

IV piętro, pok. 420 - Obrót nieruchomościami
tel. 61 84-10-725

IV piętro, pok. 421 - Obrót nieruchomościami
tel. 61 84-10-707
tel. 61 84-10-697
tel. 61 84-18-846

IV piętro, pok. 408 - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
tel. 61 22-28-853
tel. 61 84-10-766

tel. 61 84-18-847

Do zadań Wydziału Gospodarowania Mieniem "ZN" należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa    i Powiatu Poznańskiego:

 1. zapewnieniem właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
 2. zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
 3. rozliczaniem kosztów utrzymania nieruchomości, naliczanie opłat z tytułu udostępniania nieruchomości  z zasobu,
 4. wystawianiem faktur najemcom z tytułu czynszu i refakturowanie faktur za media na najemców,
 5. prowadzeniem książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 6. zlecaniem osobom trzecim wykonanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego,
 7. zapewnieniem dostawy usług zewnętrznych do nieruchomości w szczególności dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, zapewnienie usług serwisowych przez wyspecjalizowane jednostki dla urządzeń technicznych stałego nadzoru,
 8. sporządzaniem umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją zadań wydziału, kontrola prawidłowości wykonania tych umów,
 9. ubezpieczeniem majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych,
 10. prowadzeniem wykazu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz najemców nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych,
 11. przekazywaniem do windykacji należności z tytułu opłat za udostępnianie nieruchomości z zasobu oraz z tytułu opłat niezależnych od właściciela,
 12. usuwaniem awarii i  ich skutków w nieruchomościach,
 13. współpracą z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 14. zlecaniem osobom trzecim, wykonania usługi polegającej na usunięciu drzew i krzewów oraz kontrolą prawidłowości wykonania umowy,

2. dokonywaniem z zastrzeżeniem § 38 pkt 1 Regulaminu obrotu nieruchomościami, w szczególności:

 1. w zakresie sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi w odniesieniu do nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. w zakresie sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi w odniesieniu do nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Powiatu Poznańskiego (z wyłączeniem spraw dotyczących dróg powiatowych),

3. przygotowaniem materiałów celem  sporządzania informacji o stanie mienia powiatowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

4. sporządzaniem planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wspólnie z Wydziałem Nieruchomości,

5. sporządzaniem planów wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Poznańskiego wspólnie z Wydziałem Nieruchomości,

6. sporządzaniem sprawozdania rocznego z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa wspólnie z Wydziałem Nieruchomości,

7. współpracą z Wydziałem Administracyjnym w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hadrych Elżbieta
  data wytworzenia: 2009-10-16
 • opublikował: Hadrych Elżbieta
  data publikacji: 2009-03-27 11:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-15 15:15

OFERTA WYNAJMU SAL

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Węglarz
  data wytworzenia: 2013-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-05-29 12:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-12 14:15

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13534
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-06-15 15:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17