BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 73. 1. Obsługę Geodety Powiatowego zapewnia Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej.

2.Obsługa prawna Starostwa lub zadania służby bhp mogą być wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 74. 1. Dyrektorzy  komórek organizacyjnych za pośrednictwem Osoby nadzorującej i stanowiska samodzielne obowiązani     przedkładać   Staroście  wnioski   w   sprawach   aktualizacji  niniejszego   regulaminu.

2. W razie wątpliwości, spory kompetencyjne wynikłe ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Starosta.

§  75. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 76. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 27 pkt 14 i  § 29 ust. 4 Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem 6 września 2015r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 09:59

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1542
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2015-07-14 09:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-30 15:17