BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 27. Do zadań wydziału Biuro Rady „BR” należą czynności związane między innymi z:
 

1)  przygotowywaniem oraz zbieraniem materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej komisji,

2)      wykonywaniem administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,

3)  prowadzeniem rejestrów uchwał Rady, postanowień i wniosków jej komisji oraz przekazywanie ich Zarządowi, odpowiedzialność za terminowe udzielanie odpowiedzi,

4)      prowadzeniem rejestru interpelacji i zapytań radnych,

5)      udzielaniem radnym pomocy w wykonywaniu mandatu w zakresie ustalonym przez Radę,

6)  prowadzeniem rejestru uchwał prawa miejscowego i porozumień zawartych przez Powiat,

7)    w przypadkach określonych przepisami, organizowaniem opiniowania projektów uchwał Rady przez odpowiednie podmioty,

8)      czuwaniem nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatą diet,

9)      prowadzeniem rejestru kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną,

10)   wykonywaniem czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych,

11)   przesyłaniem uchwał Rady, według właściwości do Wojewody lub Regionalnej Izby

Obrachunkowej,

12)   reklamowaniem od powszechnego obowiązku obrony radnych Powiatu Poznańskiego,

13)   opracowaniem i nowelizacją Statutu Powiatu Poznańskiego,

14)   rozpatrywanie petycji, złożonych do Rady.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 10:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2015-07-14 10:07

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1668
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2015-07-14 10:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15