BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 28.  Do zadań wydziału Gabinet  Starosty „GS” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie obsługi Starosty i Zarządu:

1) prowadzeniem bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu Powiatu,

2) prowadzeniem kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,

3) przygotowaniem spotkań z udziałem Starosty i Zarządu Powiatu,

4)  organizowaniem spotkań i wizyt oficjalnych itp.,

5) prezentowaniem, wyjaśnianiem i uzasadnianiem działań organów Powiatu w środkach  masowego przekazu,

6) prezentowaniem w środkach masowego przekazu stanowiska organów Powiatu w ważnych sprawach należących do zakresu ich działania,

7) współpracą ze środkami masowego przekazu, i lokalnymi środkami masowego przekazu  w gminach powiatu poznańskiego,

8) bieżącym analizowaniem informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego,

9) organizowaniem konferencji prasowych i spotkań środowiskowych,

10)  przygotowywaniem i opracowywaniem w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów  informacyjnych dla Starosty, Wicestarosty i  Członków Zarządu,

11)  podejmowaniem czynności związanych z wydawaniem Biuletynu  Powiatu  Poznańskiego,

12)  prowadzeniem sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,

13)  obsługą  działalności   Starosty  i  Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji w organizacjach, stowarzyszeniach itp.

2. w zakresie współpracy zagranicznej Powiatu Poznańskiego w szczególności:

1) organizacją wizyt partnerów zagranicznych w Powiecie Poznańskim,

2) organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego za granicą w tym w regionach   partnerskich,

3) realizowaniem  zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego a partnerami zagranicznymi,

4) współpracą z instytucjami i organizacjami  zagranicznymi,

5) poszukiwaniem nowych partnerów zagranicznych potrzebnych Powiatowi Poznańskiemu  do realizacji  zadań i celów powiatu,

6) prowadzeniem spraw związanych z współtworzeniem i przystępowaniem przez Powiat Poznański do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych oraz regionalnych,

3. w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości:

1) współpracą z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do  pozyskania inwestorów,

2) przygotowaniem i aktualizowaniem oferty inwestycyjnej gmin Powiatu Poznańskiego,

3) tworzeniem bazy danych dotyczącej przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu Powiatu,

4) udzielaniem przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom informacji dotyczących możliwości inwestowania na terenie Powiatu Poznańskiego oraz procedur związanych z tym tematem,

5) podejmowaniem czynności związanych z promocją Powiatu Poznańskiego w środowisku biznesowym,

6) organizowaniem imprez, wystaw, targów i misji gospodarczych o charakterze biznesowym, dotyczących Powiatu Poznańskiego,

7) prowadzeniem strony www.pfpp.com.pl.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 10:10

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1838
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2015-07-14 10:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-17 14:14