BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 30.  Do zadań Wydziału Finansów „FN” należą czynności związane między innymi z:

1) prowadzeniem rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) prowadzeniem ewidencji dochodów i wydatków budżetowych Starostwa,
3) windykacją należności budżetowych i Skarbu Państwa,
4) opracowywaniem i sporządzaniem  sprawozdawczości budżetowej, przygotowaniem projektu sprawozdania z wykonania budżetu oraz oceną realizacji wykorzystania środków finansowych,
5) opracowywaniem zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków do projektu budżetu Powiatu  oraz dokonywaniem analiz wykonania budżetu,
6) opracowywaniem oraz sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej półrocznej i rocznej,
7) prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
8) współdziałaniem z bankami, urzędami skarbowymi, izbą skarbową i innymi organizacjami,
9) opracowywaniem projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, przeprowadzania inwentaryzacji i ochrony wartości pieniężnych,
10)  przygotowaniem zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
11)  prowadzeniem obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
12)  kontrolą wykonania planów finansowych,
13) opracowaniem  instrukcji  obiegu  dokumentów  finansowo – księgowych  i  nadzorowaniem  jej przestrzegania,
14)  współpracą  w  zakresie pozyskiwania i wykorzystania  środków  finansowych  z   funduszy  UE  i innych źródeł krajowych i zagranicznych.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 10:25

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1655
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2015-07-14 10:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-18 16:54