BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

§ 33. Do zadań Wydziału  Komunikacji i Transportu „KT” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie rejestracji pojazdów:

     1) prowadzeniem ewidencji pojazdów i ich właścicieli,
     2) rejestrowaniem pojazdów,
     3) wyrejestrowaniem pojazdów,
     4) wydawaniem zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
     5) przyjmowaniem zawiadomień o zbyciu pojazdów,
     6) wydawaniem wtórników oznaczeń pojazdów,
     7) nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdu,
     8) czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu,

2. w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:

1) prowadzeniem ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,

2) wydawaniem krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,

3) wydawaniem międzynarodowych praw jazdy,

4) realizowaniem wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

5) zatrzymaniem i zwracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,

6) cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,

7) kierowaniem osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,

8) wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

3. w zakresie działalności gospodarczej:

1)     wydawaniem i cofaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób  i rzeczy,

2)    wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
3)  wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego  w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
4) wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób      nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
5)  wydawaniem zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,
6)  wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,
7)  kontrolowaniem przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencję lub zaświadczenie,
8)  wpisywaniem i wykreślaniem z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
9)  wydawaniem i cofaniem poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
10) rozpatrywaniem skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
11) sporządzaniem analizy i podawaniem do publicznej wiadomości wyników analizy     statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,
12) wpisywaniem i wykreślaniem przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
13) sprawowaniem nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności  regulowanej,
14) wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
15) wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji wykładowców,
16) wydawaniem i cofaniem uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,
17) realizowaniem spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym),

4. w zakresie ewidencji akt pojazdów i kierowców:

1) prowadzeniem ewidencji akt pojazdów i kierowców oraz osób bez uprawnień,

2) uzupełnianiem posiadanego zasobu akt pojazdów, kierowców i osób bez uprawnień,

3) udostępnianiem danych stanowiących zasób akt pojazdów i kierowców uprawnionym podmiotom.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 10:36
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2015-07-14 10:46

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5357
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2015-07-14 10:46
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-24 14:59