BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

§ 35.  Do zadań  Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej  „PR” należą czynności związane między innymi z:

1.  w zakresie promocji i public relations :

1)  kreowaniem wizerunku Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem zadań promocyjnych wynikających z założeń Strategii Promocji Powiatu Poznańskiego,

2) inicjowaniem, opracowaniem i rozpowszechnianiem materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie,

3) organizacją imprez promocyjnych w tym m.in. konkursów, festynów, targów i wystaw oraz prowadzeniem kalendarza imprez z zakresu kultury, sportu i turystyki, oświaty, ochrony  i promocji zdrowia Powiatu Poznańskiego,

4)  promocją Powiatu z wykorzystaniem mediów elektronicznych i społecznościowych,

5)  współpracą z gminami i organizacjami w zakresie promocji Powiatu,

2. w zakresie kultury i sztuki:

1) upowszechnianiem kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,

2) podejmowaniem działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej,

3) organizacją imprez, mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności Powiatu Poznańskiego,

4) wydawaniem i współwydawaniem materiałów promocyjno – informacyjnych, służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu Poznańskiego,  

5) organizowaniem i prowadzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej,

6) współpracą z gminnymi ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność kulturalną,           

3. w zakresie ochrony dóbr kultury: udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,

4. w zakresie kultury fizycznej:

1) udziałem w organizacji przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,

2) promowaniem i wspieraniem  działalności sportowej i rekreacyjnej w tym programów sportowych, służących upowszechnianiu kultury fizycznej i form aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

3) udzielaniem nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów, prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

4) współpracą z gminnymi ośrodkami sportu oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność sportową,

5. w zakresie turystyki:

1) promowaniem atrakcji turystycznych i przyrodniczych na terenie Powiatu (udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze turystycznym o zasięgu powiatowym, oznakowanie i tworzenie tras krajoznawczych itp.),

2) współpracą z gminami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju turystyki oraz organizacji imprez turystycznych,

6. w zakresie pożytku publicznego:

1) zlecaniem organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie następujących zadań w zakresie:

a) kultury i sztuki,

b) kultury fizycznej i sportu,

c) turystyki,

d) oświaty,

e) ochrony  i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, dotyczących działań własnych,

f) ekologii,

g) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym.

2) kontrolowaniem i oceną realizacji wskazanych zadań pod względem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację,

3)  realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 10:52

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 972 ostatnia aktualizacja tej strony 2015-07-14 10:52 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-25 15:32
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.