BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

§ 39.  Do zadań Wydziału Radców Prawnych „RP” należą czynności związane między innymi z:

1)  udziałem   w   opracowywaniu  i  uzgadnianiu  projektów  aktów  prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowaniem ich pod względem redakcyjnym i prawnym, 
2) opiniowaniem projektów aktów prawnych przekazywanych do konsultacji Zarządowi,   
3) udzielaniem  wyjaśnień  i  sporządzaniem  opinii  prawnych   dla   potrzeb   Rady, Zarządu, Starosty, dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych, 
4) udziałem  w  negocjowaniu warunków umów  i  porozumień  zawieranych przez Powiat, opiniowaniem projektów tych umów i porozumień,   
5) wykonywaniem zastępstwa procesowego przed sądami polskimi w sprawach dotyczących   działania organów Powiatu oraz powiatowych   jednostek    organizacyjnych   nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom) oraz Starosty jako reprezentanta Skarbu Państwa,
6) wykonywaniem nadzoru prawnego nad egzekucją należności budżetu Powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałaniem w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego, 
7)  informowaniem Zarządu, Starosty i kierowników komórek organizacyjnych o:
a) zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu, 
b) uchybieniach w działalności Starostwa w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień oraz innych okolicznościach mogących wywołać niekorzystne dla Powiatu konsekwencje,
8)  uczestniczeniem  w  kontroli  nad  stosowaniem  przepisów  kodeksu  postępowania   administracyjnego w wydziałach Starostwa,
9)  współpracą z wydziałami i stanowiskami samodzielnymi  Starostwa  w   sprawach wymagających  opinii  i   konsultacji  prawnych oraz w sprawach procesowych,  związanych  z zakresem działania wydziałów.             

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 11:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2015-07-14 11:53

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1546
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2015-07-14 11:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-18 16:54