BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 47.  Do zadań Wydziału  Kadr i Płac  „WK” należą czynności związane między innymi z:

1) opracowywaniem projektu Regulaminu Pracy Starostwa i jego nowelizacji,
2) prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz      prowadzeniem akt osobowych pracowników Starostwa,
3) prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz      prowadzeniem akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem  kierowników placówek oświatowych i poradni psychologiczno – pedagogicznych,
4) sporządzaniem sprawozdań statystycznych,
5) opiniowaniem projektu Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych i jego nowelizacji
6) prowadzeniem spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
7) planowaniem i realizacją wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzeniem dokumentacji  płacowej,
8) naliczaniem wynagrodzeń i należnych obciążeń od diet, umów zleceń i umów o dzieło,
9) naliczaniem, pobraniem i odprowadzaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz  składek na ubezpieczenie społeczne,
10) sporządzaniem dokumentacji wymaganej dla ustalenia wysokości kapitału początkowego  i świadectw rekompensacyjnych,
11) naliczaniem i wypłatą stypendiów dla uczniów i studentów,
12) prowadzeniem  we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi naboru  na  stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
13) opracowywaniem planu szkoleń pracowników starostwa, organizowaniem i koordynowaniem szkoleń oraz ocenianiem skuteczności szkoleń,
14) koordynowaniem  dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
15) opiniowaniem i monitorowaniem kart opisu stanowisk pracy,
16) monitorowaniem okresowych ocen pracowniczych,
17) prowadzeniem spraw związanych z praktykami i stażami.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 12:21
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2015-07-17 08:57

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1661
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2015-07-17 08:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00