BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Informacja dla pacjentów w sprawie uzyskania pomocy medycznej w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tzw. "wieczorynek", szpitalnych oddziałów ratunkowych - SOR oraz Izb Przyjęć - IP 

Wieczorynki

W razie zachorowania każdy pacjent może skorzystać, po godzinach pracy swojego lekarza rodzinnego, z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych od godz.18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta może zgłosić się do dowolnej poradni realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. W Wielkopolsce działają 42 placówki.

Przypominamy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • konieczności zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w zależności od stanu pacjenta, można skorzystać w ambulatorium lub poprzez wizytę domową (szczegóły wizyt domowych niżej, na czerwono).

Wykaz placówek udzielających świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej w Wielkopolsce

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i Izby Przyjęć

Świadczenia realizowane w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izbach przyjęć
to świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców z innych rodzajów.

Izby Przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe są jednostkami organizacyjnymi szpitali, które przyjmują pacjentów:

 • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Do zadań Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy:

 • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
 • objęcie pacjenta doraźną opieką lekarską i pielęgniarską terapeutyczną i diagnostyczną stosownie do stanu zdrowia chorego
 • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji.

Udając się do Szpitala, należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (np. dowód osobisty). W sytuacji przyjęcia w trybie pilnym brak dokumentu tożsamości nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala.

Wykaz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Wielkopolsce

Wykaz Izb Przyjęć w Wielkopolsce

 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie obowiązuje rejonizacja, jeśli wybieramy się sami do placówki. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu, w każdej z placówek, która podpisała z NFZ umowę na leczenie pacjentów w tym zakresie świadczeń. Natomiast jeśli zamawiamy wizytę do domu (wieczorynki realizują także - w razie potrzeby - wizyty domowe) - dzwonimy do placówki, która znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

- jesli podczas wizyty w punkcie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej lub w Izbie Przyjęć lub w SORze- lekarz stwierdzi niezdolność pacjenta do wykonywania pracy z powodu choroby, wystawia druk L4. Zasadą jest, że takie zaświadczenia wystawia ten lekarz, który fizycznie zbadał pacjenta i na tej podstawie stwierdza, że jest on czasowo z powodu choroby do tej pracy niezdolny. Niedopuszczalnym jest odsyłanie pacjenta do lekarza POZ po tzw. "L4".

Szczegółowych informacji udzielamy również pod numerem telefonu 800 190 590.

Informacje ze strony internetowej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Narodowy Fundusz Zdrowia
  data wytworzenia: 2020-12-17
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2013-04-04 12:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-23 12:25

Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.), z początkiem 2012 roku w każdym województwie rozpoczynają działalność komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Link do szczegółowych informacji na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2012-02-13 15:36
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 11:11

Broszura "Dbaj o zdrowie!" - skierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Broszura opracowana w ramach projektu "Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz kształtowanie umiejętności psychospołecznych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Poznańskiego poprzez organizację cyklu warsztatów psychologicznych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2014-10-13 12:37
 • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-13 12:37

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

W związku z trwającym  sezonem zachorowań na grypę udostępniamy materiały informacyjno-edukacyjne przygotowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG) oraz akcji „Zaszczep się wiedzą”.

Zachęcamy do pobrania ulotek, plakatu oraz bajki dla dzieci pt. „Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana” – bajka dostępna pod adresem: http://zaszczepsiewiedza.pl/bajka-dla-dzieci/

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-01-23 09:04
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 11:23

Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi z siedzibą w Poznaniu, w partnerstwie ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizuje „Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”.

Celem Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki, wczesnych objawów oraz późnych powikłań chorób nowotworowych.

W ramach Programu realizowane są m.in. działania edukacyjne oraz wspierające w formie opieki: psychologa, neurologopedy, rehabilitanta, fizjoterapeuty, dietetyka, kierowane do dzieci i młodzieży w województwie wielkopolskim, u których nastąpiło rozpoznanie lub wznowa choroby nowotworowej oraz ich rodziców/opiekunów.

Więcej informacji pod nr tel.: 601 937 116 oraz na stronie internetowej:

https://www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2019-01-11 09:52
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 11:24

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4862
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-17 11:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-20 15:04