BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

  ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Sekretariat Wydziału
telefon: 61 8410-538, 61 8418-806
fax: 61 8410-611
e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl
parter, pokój 021


Dyrektor Wydziału
Małgorzata Kaniewska

telefon:  61 8410-610
fax:  61 8410-611
e-mail: malgorzata.kaniewska@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 024 

Z-ca Dyrektora Wydziału
Agnieszka Kominek

telefon: 61 8410-699
e-mail: agnieszka.kominek@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 032


Referat do spraw Rejestracji Pojazdów

Kierownik Referatu
Błażej Prajs

telefon: 61 8410-606
e-mail: blazej.prajs@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 020

Zadania Referatu:

1) prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli,

2) rejestrowanie pojazdów,

3) wyrejestrowanie pojazdów,

4) wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,

5) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,

6) wydawanie wtórników oznaczeń pojazdów,

7) nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu,

8) czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,

 • Informacje w sprawach ogólnych:
  61 8410-747, 61 8410-748

   
 • Informacje w sprawie odbioru dowodów rejestracyjnych nowych i zatrzymanych:
  61 8410-607
   
 • Sprawy związane z rejestracją pojazdów, można również załatwiać w niżej wymienionych filiach Wydziału Komunikacji                   
L.p. Adres: numer telefonu:
1. Pobiedziska, ul. Kościuszki 4 61 897-71-71
2. Stęszew, ul. Poznańska 20 61 813-00-77
3. Swarzędz ul.  Poznańska 25  61 651-12-65, 651-12-68
4. Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96 61 895-92-41
5. Czerwonak ul. Gdyńska 53 61 226-92-35, 226-92-36


Referat do spraw Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami

Kierownik Referatu
Renata Taszarek

telefon: 61 8410-609
e-mail: renata.taszarek@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 026

Zadania Referatu:

1) prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,

2) wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,

3) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

4) realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

5) zatrzymanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,

6) cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,

7) kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,

8) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

 • Informacje w sprawach ogólnych:
  61 8410-600, 61 8410-604

   
 • Informacje w sprawach odbioru praw jazdy:
  61 8410-600, 61 8410-604

   
 • Informacja w sprawie zatrzymanych praw jazdy:
  61 8410-605, 61 8410-735

   

Referat do spraw Działalności Gospodarczej

Kierownik Referatu
Justyna Płóciennik

telefon: 61 222 89 64
e-mail: justyna.plociennik@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 036

Zadania Referatu:

1) wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy,
2) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
3) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

4) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób  nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
5) wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,
6)
wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,
7)
kontrolowanie przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencję lub zaświadczenie,
8)
wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
9)
wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
10)
rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
11)
sporządzanie analizy i podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,
12)
wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
13)
sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej,
14)
wpisywanie i wykreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
15)
wpisywanie i wykreślanie z ewidencji wykładowców,
16)
wydawanie i cofanie uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,
17)
realizowanie spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym),

                                                    Schematy kontroli


Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców - PDF

Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów        - PDF

Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe     - PDF

Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne - PDF


 

 • Informacja w sprawach SKP (Stacji Kontroli Pojazdów), OSK (Ośrodków Szkolenia Kierowców) 61 2228-974
 • Informacja w sprawach działalności gospodarczej w zakresie przewozów drogowych:
  61 8410-608, 61 8410-727


Referat do spraw Ewidencji Akt Pojazdów i Kierowców

Kierownik Referatu
Anna Rojek

telefon: 61 8410-659
e-mail: anna.rojek@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 025

Zadania Referatu:

1) prowadzenie ewidencji akt pojazdów i kierowców oraz osób bez uprawnień,

2) uzupełnianie posiadanego zasobu akt pojazdów, kierowców i osób bez uprawnień,

3) udostępnianie danych stanowiących zasób akt pojazdów i kierowców uprawnionym podmiotom.

<< powrót

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 ⇒ § 34 Regulaminu Organizacyjnego - zadania Wydziału Komunikacji i Transportu

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kominek
  data wytworzenia: 05.10.2006
 • opublikował: Bestyński Konrad
  data publikacji: 2003-06-16 16:27
 • zmodyfikował: Bestyński Konrad
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-17 10:22

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • ustawa o samorządzie powiatowym
 • ustawa Prawo o ruchu drogowym
 • ustawa o transporcie drogowym
 • ustawa o kierujących pojazdami

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

        a. dostępu do swoich danych osobowych,
        b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
        c. żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

        d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kominek
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-04-16 15:48
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-06 12:58

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 344709
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-09-17 10:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-14 16:12